Маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Бахши имлҳои фалсафа, ҳуқуқ ва сиёсатшиносӣ» таҳқиқотҳои асили илмиро дар самти илмҳои зерин ба нашр мерасонад.

Мавзуъҳои асосӣ:

·Илмҳои фалсафӣ: таърихи фалсафа; фалафаи илму техника; фалсафаи иҷтимоӣ.

·Илмҳои ҳуқуқшиносӣ: ҳуқуқи конститутсионӣ; ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи меҳнат; ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ; ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология

·Илмҳои сиёсатшиносӣ: ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ; проблемаҳои сиёсии муносибатҳои байналмилаӣ, инкишофи глобалӣ ва минтақавӣ; минтақашиносии сиёсӣ ва сиёсати мардумшиносӣ.